ھەردوو وەزیری دارایی و ناوخۆ بانگھێشتی پەرلەمان دەکرێن، پێت باشە پەرلەمانتاران چی ڕوبەڕووی ئەو دوو وەزیرە بکەنەوە؟
26/3/2011

 

ھەردوو وەزیری دارایی و ناوخۆ بانگھێشتی پەرلەمان دەکرێن، پێت باشە پەرلەمانتاران چی  ڕوبەڕووی ئەو دوو وەزیرە بکەنەوە؟

(16774) جار خوێندراوه‌ته‌وه‌
باوكى ئه نه س
10/2/2012
بيم باشه به رله مانتاران داوا بكه ن له بوسته كانيان نه مينن و دادكايى بكرين و به به رجاوى خه لك له سيدا ره بد رين
زرارى
6/8/2011
حوكمةتة ساواكةمان نةكةييى منيش21 سالم منداليكم هةية شوورةييةبؤهةموئةوانةى بةربرسيارةتيالةبوارى سةربازىداهةيةنةيان توانيوةزيانى بيشمةركةجاك بكةن جكةلةوة تائيستانةبةشاهيد دةجن نةبةبةكةفيل بؤيةمن دةليم بى نرخترين كةس بيشمةركةية دوالةخةلكى دةكةم سكاتو سةرفترة بدةن بةبيشمةركةى زيرةفانى خيريكى زؤركةورةية جونكة موجةكةيا وةكى بيوةزنانة هؤكارةكةشى رةشيدطاهرة جةنابى سةرؤك
نه ريمان ته نيا
15/7/2011
وه زيري ناوخو يان وه زيري حيزب وه زيري دارايي يان باخه ل بركردن سه روكي هه ريم ده ستي كرتوبه سه رنه وت و باسي جاكسازي ده كات حيزبه كه ي كه نج ده كوزي وباسي ياساسه روه رم بوده كات باره ئوبسون ده برو ئازادي سه ركوت ده كاو باسي ديموكراسي ده كات يه كيتي سليمانيشي كردوه به فه نته لوس باسي شه قام بوده كات شه قامه كاني ولاتان واده كري به بينج سايد به لام لافي يه ك سايد لي ده دات بيمان ده فروشي بياوه تي به سه رئاوي حه مام لي ده دات وه زيري ناوخو يان وه زيري حيزب وه زيري دارايي يان باخه ل بركردن سه روكي هه ريم ده ستي كرتوبه سه رنه وت و باسي جاكسازي ده كات حيزبه كه ي كه نج ده كوزي وباسي ياساسه روه رم بوده كات باره ئوبسون ده برو ئازادي سه ركوت ده كاو باسي ديموكراسي ده كات يه كيتي سليمانيشي كردوه به فه نته لوس باسي شه قام بوده كات شه قامه كاني ولاتان واده كري به بينج سايد به لام لافي يه ك سايد لي ده دات بيمان ده فروشي بياوه تي به سه رئاوي حه مام لي ده دات
ئه له ند
8/7/2011
به راستي به راستي غدريكي زؤر زؤر كه وره له بؤليس ده كريت وه جه نده ها ساله ئه م غدره يا ليده كريت .باشه بؤ موجه ي بؤليس واكه م بيت ؟؟ باشه بؤ موجه ي بؤليس جيابي موجه كه م بيت؟؟؟؟؟ بؤ! ئيست ده بيت يك موجه بيت له كه ل موجه ي بؤليسي بغد به لام كوا ليره نيوه ي موجه ى بغدايه باشه بؤ!!!!! هه تاكه ى وابئ
بيشةوا
19/4/2011
لةشارؤجكةىخورمال لة 19-4-2011خؤ بيشاندان ئة نجام ئة درى
ارام
19/4/2011
به لى كاتى كوتايهينانه به كه نده لى براكانم ئيستا باشترين كاته
kurda
18/4/2011
basha hesh haya banawe parlaman yan parlamane har2u 7ezb mn pem waya ama hamue hal xalatane xalke basharafe kurdstana bas kam wazer kam 7kumat ??? 7kumate ynk u pdk bas awesh bo paraw dasalata heche tr rezm bo ewae tekosharu xawan halwest holanda
محمد پشده‌ ری
4/4/2011
wazyry nawxo tanha wazyry hawlear w dhoka ba peachawanawa la sleamany w garmyan jalal sheax karim wazyra ba naqanwny harasha la xalk dakat nany xalk dabreat xalk dagwazeatawa la sleamany zalam haya zyad la 3 bareawbarayaty drawatea ba farmany jalal karym kwrakai naxweanawara krawa ba zabt la kateaka ba qanwn nabeat zabt la xriji shash yan kwlya kam tr beat
akaaaarrr
4/4/2011
pem wanya parlaman shwenek bet bw chaksaze bbwrn aw parlamana kartwnya shar3eaty namawa la 17 /2 ba rasmy??????
sherwanyn
4/4/2011
1- ريز لة وةزيرى ناوخؤ بكيريت بؤ ئةو ئمن و ئاسايشةى كة لة هةولير هةية . 2- بة وةزيرى دارايى بكوترى هةرجى زووة يةك بكرنةوة .
سه‌لام یاسین
4/4/2011
هه‌رچه‌نده‌ نایه‌نه‌ به‌رله‌مان جونه‌که‌ وه‌زیری ناوه‌خو هیج حیساب بو په‌رله‌مان ناکات و خوی زور له‌به‌رمان بی مه‌زنتره‌و بیزی نایه‌ سلاویش له‌به‌رله‌مان تاران بکات ججای بیته‌ به‌رله‌مان.... به‌لام ئه‌گه‌ر هاته‌ به‌رله‌مان بیم باشه‌ یه‌ک سه‌عات ئه‌ندامانی ئوبوزوسیون به‌س بی بیبکه‌نن و نوکته‌ی به‌سه‌ردابلین و ریسوای که‌ن... بیوست به‌ برسیارو مرسیار ناکات
dilamn
4/4/2011
jalalw mas3ud harchey belen har awaya ewa aley la swedn basy 7ukkmatw sheti wa akan esta agar awan beyanwt ba 1 daqa layan aban
جوتيار
4/4/2011
بؤ وةزيرى ناوخؤ / هةموو هيزةكانى كوردستان يةك بخريتةوة بؤ وةزيرى داراى / ئاشكرا كردنى هةموو داهاتى كوردستان و صرف كردنى
shabaz mhamad
4/4/2011
pem basha eistyqalayan pebnwsn
سةرباز
3/4/2011
وةزيرى بيشمةركة.... شةهادةكةت جية؟جةن يةك نةجمةو دوونةجمةو جةند حيمايةت هةية ؟جةن حيمايةت بةربة نيوةييي دةوام دةكةن؟محمود سةنكاوى جةن حيمايةى هةية جةن بةفيعلى حيمايةى ئةكةن من هةنديكيان ئةناسم دةوامى تريان هةية وةك مامؤستان.بؤليسن....هتد؟ئاكات هةبوة لةهينانى هيزى زيرةفانى بؤسليمانى ؟بؤليسةكانى هةلةبجة كى كوشتنى وبؤناوى تاوانبار ئاشكرا ناكةن؟كةى موجةى هيزةكانى بيشمةركة يةككرتوو ئةكةن ويةك سيستةمى موجةيان ئةبيت؟جؤن هيزى بيشمةركة شمةك وكةل وبةلى تازةيان بؤئةكرن وكةى؟بلةى يةربازيت جية؟جةند ئيشى ترت هةية جكة لةوةزيرى ؟ سةروةت وسامانت جةندة؟جةن ئةفسةرتان هةية كليةى عسكرى قلاجوؤلانيان تةواوكردبى وجةندى ترتان هةية بةدةورات بوبنة ئةفسةرو جةندى ترتان هةية جكة لةم دوو ريكةية بةبنة ئةفسةر,,,جارةنوسى ئةمانة جؤنةو جؤن ريكيان ئةخةن؟كوليةى عةسكةرى قةلاجؤلان جؤن تةسليم بةحكومةتى عراقيتان كرد وئيستا بوة بةشوينى بيكةياندنى عةريف واتة قوتابخانةى سةرباز ئةمة ئامانج جى بوو ليى .........كورة هةزاران برسيارى ترهةية جاجى بليم ؟؟؟؟؟؟
ئاسو
3/4/2011
متمانه‌ی وه‌زیریان لیبسندریته‌وه‌ وه‌ راده‌ست دادگا بركین.
aram
2/4/2011
wazarate nawxo he 7zba paewande ba ewa nea!!
darin
2/4/2011
بيم باشة وةزيرى دارايى وةزيري ناوخؤ بدرينة دادكا جونكة ئةو دووانة خةلكيان لة ناو برد بةزووترين كات بدرينة دادكا
ادم
2/4/2011
PEM BASHA YAKY SARW KARTEKY SURYAN BDANE U LAGALL RAHENARAKANYAN BYAN NERNAWA BO MALLAWA
nurayati
2/4/2011
pewista balgay tawyan lasar kobikretawa
هیمداد
2/4/2011
بۆ هه‌ردوک وه‌زیر 1-بۆ هێزه‌کان یه‌ک جۆر پۆشاکیان نیه‌2 بۆ به‌رپرسه‌کان پاسه‌وانی بێ شوماریان هه‌یه‌3-بۆ هێزی نه‌ناسراو بێ پێناس هه‌یه‌4 بۆ رێخستنه‌ حزبیه‌کان کۆتاییان پێنه‌هاتوه‌ 5 ئه‌و پرسیاره‌ش بۆ خۆشی له‌ شێخ بکرێت هه‌رێم چه‌ند لیوای هه‌یه‌!!! ئه‌و پرسیارانه‌ی من بۆ حاڵه‌تی ئاساییه‌ پێش 17 شوبات.
عبدالرحمن
1/4/2011
بيويستة له سةركارلابدرين و دادكاى بكرين به تايبه تى وزيرى ئه من
ئاری
1/4/2011
وه‌ڵڵاهی پێم باشه‌ لێیان ببرسن: به‌ڕاست ئه‌وه‌ کێ یه‌ دزی ده‌کات؟ ئه‌م پرساره‌ با ئاڕاسته‌ی وه‌زیری دارایی بێت؟ پرسیارێکی تریشم هه‌یه‌ له‌ وه‌زیری ناوخۆ: ئه‌گه‌ر توخوا لوتف بفه‌رموێت بزانێت بکوژه‌کانی خه‌ڵک ئاشکرا بوون، وه‌ ئه‌گه‌ر بووون ئه‌ی که‌ی ده‌ستگیر ده‌کرێن؟؟ هه‌ر ئه‌وه‌نده‌، سوپاس
karwan
1/4/2011
walla nazanm sarman le shewawa xwa saryan le bshewenet
شارةزوري
1/4/2011
بيوستة وةكو دوو كةسي مجرم دادكايي بكرين وتولةي عةدالةتي شةهيدةكانيان ليبسينريتةوة جونكة بةهةموو ياسايةكي ديني ودونيايي ئةمانة بةربرسن لةو خوين رشتنة ئةويش بةهةلواسينيان لةبةردةم سةراي ئازاديدا.
kardo
1/4/2011
پیوستە متمانە لە هەردووکیان وەربگیریتەوە. بدرینە دادگاش بە تایبەتی وەزیری ناوخو لە بەرامبەر هەموو تاوانەکانی
bradost3
1/4/2011
١ى بكة ن بة سة روكى حكومه ت و ١ىش بكه ن به سه رؤك به رله مآ ن
kemal
31/3/2011
پیوستە متمانە لە هەردووکیان وەربگیریتەوە. بدرینە دادگاش بە تایبەتی وەزیری ناوخو لە بەرامبەر هەموو تاوانەکانی
haenar hawlere
31/3/2011
hamue droya kas bangeshe nakret wa kasesh mu7akama nakuret labar awae hamoyan shareke yaktren
دلؤفان
31/3/2011
بيم باشه وه زيرى دارايى بدريته كه سانيكى بيلايه ن وله خواترس باجيتر باره وسامانى ئه م ميلله تهفقيره به هه ده ر نه جيت
kanar
31/3/2011
ba beyan dana dadga harche sarwatyan haya leyan bsanawa wazere nawxo 5 xanwe haya
lana
30/3/2011
bashtren kata bo dadgay krdnyn
halmat
30/3/2011
abet zor ba rashkawanaw be trs prsyaryan le bkret babalgawa boyan bsalmenn agar balgakan salmandyan kamn dlnyam daysalmenn chunka gamawar bash amana danasn batalakany shry nawxon labar awa agar parlamana klolakay xoman hechy nakrd bdret ba parlamany irak abet awanesh adlana raftar bkan beandan dadgay sarbazy eraky baray mn kamtren szayan lasedaradan bet
peshang
30/3/2011
babe trs zor rashkawana harchy balgay rasty haya bxreta bardastyan agar zax bowa balgakan hardwkyan dadgaeyaky sarbazy bkrean la sedara kamtr nabet awash xwasty hamu gamawara agar adalat habet yasa sarwar bet dabet waha bet
halo
30/3/2011
دور بخرينه وه له كاري وه زيفي وه نه يه لري سامانه كانيان به فيرو بروات
kamno
30/3/2011
هةر بؤخؤتان لة سكى خؤتان بدةن ... مةكةر هةر بةو هيوايةوة بخةون كة يةكيتى وبارتى بروخينن ...
hawraz
30/3/2011
Tanha Dast La kar keshanawa
ئةيوب
30/3/2011
سوزانى شةهابى رووبةرووكةنةوة
shna
30/3/2011
pean blena awan bo swndean xwarwa aea swndean xwardwa parae gal bdzn rawane banqakne darawe bkan zheane xoyane pe zamn bkan harkate rabkan bo xoyan sarfe bkan balam parae melat xwda lean raze nabetw tolae galean le bsenn.
shna
30/3/2011
pean blena awan bo swndean xwarwa aea swndean xwardwa parae gal bdzn rawane banqakne darawe bkan zheane xoyane pe zamn bkan harkate rabkan bo xoyan sarfe bkan balam parae melat xwda lean raze nabetw tolae galean le bsenn.
amanj
30/3/2011
سةرةتا دواى ليسةندنةوةى متمانة سةباندنى سزاى كةندةلى بةسةر وةزيرى دارايى لةماوةى دةست بةكاربوونيةوةو هةروةها وةزيرى ناوخؤش سزادان بة تؤمةتى بيدةنكى لة راست رووداوةكانى شارى سليمانى.
babo
30/3/2011
با وه‌زیری ناوخۆ زیاتر سوك نه‌بێت، خۆی ده‌ستله‌كاربكێشێته‌وه‌ باشتره‌ وه‌ له‌وه‌ی به‌زۆر لابرێ
aras
30/3/2011
pash aw hamw gandaliw kushtw brai 17/02 ba bo chwni mn abet dawi dst lakar keshanawayan lebkret...
كاوة
30/3/2011
بيويست ناكات بيَنة بةرلةمان با كوتلةى معارةزة لة بةرلةمان بكشينةوة.
بلال هوليرى
30/3/2011
جاكى بانكيان بكاو كى ليبرسينةوة؟هةموشتيك هةربةخويان نينة
بلال هةوليرى
30/3/2011
بانكيان بكةن ئةكةردةستةلات هةبيت لةسةر هةمووكةورةو بجووك لييان ببرسريتةوةتاوانى هةزاران كرتن وكوشتن ودزى وتاران وترساندن وتوقاندنيان لةشانة
aram bon
30/3/2011
rcan la oazirakan baprsn har malao cand caki tiaia ka iak soen banmona daininaoa aois gondi bastora homo cora cakek maocoda . cit garaka klasinkof ian bykaisi
سةرسام
29/3/2011
تكاية تكاية بس با متمانةيان لى بسةننةوة و لايان بدةن
ahmad
29/3/2011
بةلايةنى كةمى دادكايي بكرين باش ليساندنى متمانة ئيستا هةندةك نازانم و هةنديك ئةى جبكةين و هةندةك ئئ باشةو هةنديك دةبواية و هةنديك فشةكردن دوايي بارتي ويةكيتى متمانةى بيدةدةنةوة و خوينى كورى كورديش بة ...يان
Ako
29/3/2011
تاكو ماستاوجي و ئة كةسانةى بةركرى لة كةندةلي ئةكةن لة ناو بةرلةمان هيج سوديكى نى ية
]دياكؤ
29/3/2011
دةبيت دةست لةكار بكيشنةوة بؤ؟لةبةرئةوةي وةزيري داراي دةبيت هةرجي داهات هةية لة وةزيري داراي ئاكاي ليبيت نةك بليت نازانم داهاتي نةوت جةندة وة دةبيت وةزيري ناوخؤش دةسبةجي دةست لةكاربكيشيتةوة جونكةخةلكي هةقدار شةهيد بووة وةزيريش لة كويي كادا نووستووة وةناشزانيت دووقسة بؤ جةماوةربكات
azad aziz
29/3/2011
mn pem basha bam dw wazera blen waz benn chwnka awana sheawe aw posta nene awana darweshe hezbnw heche tr
بوتان
29/3/2011
كيشةكة ليرةدا ئةوةية ئةو بةرلةمانةى كة ئيوة دةلين ليبرسينةوة داكات باشة ئةو خوى لة قورى كةندةليدا نقوم بووة دةتانةوى ليبرسينةوةى جى لةكةل وةزيريكدا بكات كة حزبةكةى خويان دايان ناوة جون ليبرسينةوةيان لةكةل بةرهةم كردار كرد و متمانةيان ليسةندةوة ئاوهاش لةكةل وةزيرةكاندا ليبرسينةوة دةكةن ئةمانة لة ريشكةوة ليك ئالاون هيز نية جييان بكاتةوة
نه زاد هولير
29/3/2011
ده ست له كار كيشا نه وى هؤر دوو وه زير كه دا نا نى كه سى بيى لايانو دلسؤزو كارما له شوينيان وه كؤرينى ته واى جكرو راويزكاركانيان وه ئو به ريوه به ر نشيا وانه به كه سى شيو وه هيوا دارم به هه مان شيوه بانكيشى وه زيرى سا مانه سروشتيه كانش بكريت
باوكى ديية
29/3/2011
با سامانى خؤيان باسبكةن $
امین
29/3/2011
بێن یان نەیەن هەر یەکەهیج ناگۆرێ
بیوه‌ی
29/3/2011
متمانه‌یان نه‌ماوه‌ ته‌نها ده‌ست له‌ کار بکێشنه‌وه‌ با به‌قسه‌ی دوباره کردنه‌وه‌‌ سه‌رمان نه‌یه‌شێنن
ari
28/3/2011
dawa la waziri peshmarga bikan hezeki YNK bneret bo Dohuk agar rast akat waziri peshmargai harema nak YNK.. bO WAZIRI DARAISH, BZANIN sALANA CHAND PARA DAWA AKRET DOOR LA YASAW RENMAYAKAN...
azad
28/3/2011
وةرنةوة ريزى كةل
سالار سةراوى
28/3/2011
1. تاوانباران رادةستى دادكا بكةن. 2.سةروةت و سامانيان ئاشكرا بكةن. 3.ئينجا متمانةيان ليَبسةننةوة جونكة جاوةرىَ مةكةن كةس لةم ولاتةيا دةست لة كار بكيَشيَتةوة.
suid
28/3/2011
hata dasalat ladast hizbda bet qsakrdn lagal waziran be ancama
كوردي
28/3/2011
ته نها ده ست له كار كيشانةوة دادكايكردني تاوانباروةزارةتي ناوخو و كةندةلةكاني دارايي
كوردي
28/3/2011
ته نها ده ست له كار كيشانةوة دادكايكردني تاوانباروةزارةتي ناوخو و كةندةلةكاني دارايي
azad
28/3/2011
wala bablen aw hamu dzy u gandaliya takay?takay ewa naybinn u xawtun yan xotan be aga krdwa xwa haqy am millatatan lesane
salar
28/3/2011
i hope all the member of parliament vote to ask them to resign thank u
هيوا
28/3/2011
من وه ك كارمه نديكى ناوه خؤله سلكى بؤليسى هاتوجؤبيم باشه داوايان ليبكريت بؤجى جياوازى ده كه ن له به ينى موجه ى هه ريم به غداكه له وى به ته واوى بؤمان ديت به لام ليره بيمان ناده ن وه بؤجى جياوازى له به ينى ئاسايش و بؤليس ده كريت له موجه جونكه ئاسايش سه ربه حيزبه
شيركو
28/3/2011
هةردووكيان بكةنة سجنةوة لة سةر دزى
فاخر برادؤستى
28/3/2011
به راي من جارةسه ر بؤ كيشه كانى ئه مرؤي كوردستان سه ر به خؤ بوونى هه ر دووك ده زكايه كانى بؤليس و ئاسايشه، جونكى تا ئيستا بارتى و يه كيتى حيزبايه تى به م دوو هيزه وه ده كه ن،جونكه ئه كه ر ئه م دوو هيزه سه ر به خؤبن بارتى و يه كيتيش ناتوانن بيان جولينن بؤ مه رامه كانى خويان و خوينرشتى خه لكي به شخوراوي كورستان.....جا داواده كه م وه زيري ناوه خؤ نه ك هه ر لابدريت به كوم دادكايش بكريت له سه ر ئه و روو داو خوينرشتنه.... ته واوي دؤسيه نادياره كانى تاوانبارن و خوين رزانى ئه مروداوايانة ي دووايي.
SAM
28/3/2011
HICH
نه زاد هولير
28/3/2011
ئه كه ر به دواى كه مو كور يه كا ن نيان دا به جين سه رتاباى كاره كانيان سه قته و هيج كا ريكيان بى كه موو كوريوسه قه ت نيه-ئه كه رليبيجينه وه يان له كه ل بكرى زؤر ره وا يه ئه كه ربؤ سته كا نيان لى بسينرى له جى خؤ ى تى به لا م به مه رجى هيج بؤ ستكى تريشيان بي نه درى هه تا له زياندان جون كه بيشك شا يسته نين به هيج دا مه زراويكى به ريوه به بن له به ر ئه وى ئيستا ئو دوو وه زارته ى به ريوه ده به ن زؤر زؤر به سه قه تى به ريه ى ده به ن-2-ده ربارى ليبيجينه وه ش له كه ل يا ند نيمه جو نه كه ئه وان ئير ده يا ن له ده سته خ ؤ نيه كه ر هه له شيان كر ده بى ئه وه هه له يان بيكراوه جو نكه ئه وان سه ره راى كه وه زيرن به لام وه ك كار مه ندى حزبين له وه شو ين بريارى حزب به جى به جى ده كه ن هيوا دارم له ليى بيجينه وه له كه ل ئودوووه زيره سه ركه وتن به ده ست بينى وه ليبر سينه وه له كه ل وه زيرى سا مان سروشتياكانيش بكرى iهيواى سه ركه وتن بؤ ئه وه هه ولي ى ئؤ بؤ زيزسؤن ده خوا زم كه هه وه له ئه دا وه زيره كان بان كيشتى به رله مان ده كا توو ليى بيجينه وه له كه نجه ليى وه زيره كانو هؤردووحزظبى دهسه لات دكت
رةوةند
27/3/2011
بيم باشة برسيارى ئةوةيان لى بكةن ئايامندالةكانيان لة ج ولاتيكى ئةوروبى دةخوينن مندالةكانيان ج جورةئوتومبيلكيان بية جةندزةوى جاكومةزرةعةيان هةية جةندمليون دولاريان لةبانكةكان داناوة توخواشةرم نايان كرى ئاوالةم ميللةتة فةقيروجةوساوةدةكةن خويان بةراوردبكةن لةكاوةى 20سالى رابردووجةندهامليون دولاريان كوكردؤتةوة لةبةرامبةرداجةندسوديان بوكوردهةبوة لةماوةى 20سال توانييان روى رةشى بةعس سبى بكةنةوة وتوانييان هةستى نةتةوةيى زيندةبةجال بكةن توانيان ريزةكانى كومةلكاتيك بشكينن حةيف ئاوايان لى كردين 0
561
27/3/2011
وازبهيَنن بةجيَي بهيَلَن بؤ كةسي بة تواناو ليَهاتوو ئةطةر وازناهيَنن 1 - ئامادةن لةبةردةم ثةرلةمان بةلَيَن بدةن ضاكسازى بكةن لة ماوةيةكى ديارى كراولة رِوى تيَكةلَبون و نةهيَشتنى كارى حيزبايةتى لةناويان و هةستان بةكارى ثيشةيي خؤيان و رِيَكخستنى كاريان و ئامادةن دةستى حيزب ببرِنةوة لة ناويان - بتوانن كة سانى بةتةمةن و نةخويَندةوارو ئةوانةى خزمةتى زؤريان هةية خانةنشين بكةن و شويَنيان جؤلَ بكةن بؤ كةسانى تر.. موضة يان باش بكةن و ضيتر كارمةندو هيَزةكانتان ئةوةندة نةضةوسيَننةوة و ضونكة هةركةس لةبةر بارى ئابورى نةبيَت ئامادةنى ية هاورِيَ يةتى ضةك بكات .. سوثاس
miran
27/3/2011
shek ja3far bas latalankar achet lawazir nachet
xabat hamawane
27/3/2011
aw nwsenam la holandawa narduwa wa mn kadreke yakete neshtmane kurdstanm
xabat hamawande
27/3/2011
ba har dukeyan bdren badadgau wa la 7ezbesh darbkrennnnn lagal rezm bo ewae mandu nanass
سةركةوت
27/3/2011
بيم باشة بة وةزيرى داراى بوتريت بارةى موجةى كارمةندانى ناوجةى سةوز و بارةى بانكى بيشةسازى جيان ليهات ئايا كورد بياوى تيانية وا شيخ بايز 7سالة وةزيرة بسبورى و خةبات شخسيةتى دلسوزى لةخةلك زياترة
safa
27/3/2011
دانانى بايز طالةباني و رةشيد تايةر لة هةموو كابينةكاني حكومةت بة وةزيري داراي و جيكرة كة ى نيشانةى كة ندة ليية ز ببرسن ئاية بارة لاي ئةوانة يان لاي حزب
polal
27/3/2011
ba troyan kan
ژوان
27/3/2011
1.یه‌ك سه‌ر ده‌ست له‌ کار کێشانه‌وه‌. 2.دادگایی کردنیان و گه‌یشتن به‌ سزای خۆیان.3.باسکردنی ڕاسته‌و خۆیی هه‌موو دزیه‌کان و خیانه‌ته‌کانیان به‌بێ ترس و ئه‌ملاو ئه‌ولا.چونکه‌ ئێمه‌ی کورد چاوه‌ڕێی ده‌می ئێوه‌ین پێویستی به‌ جوانکاری نه‌ماوه‌.ئه‌وان خێزانه‌کانی خۆیان پێبه‌ڕێوه‌نابرێت ئینجا میلله‌تی کورد. ئه‌گه‌ر زانرا وه‌ك درۆکانی پێشووی به‌رهه‌م ساڵح کرداری لێیه‌ت په‌رله‌مان جێبهێڵن تاکه‌ی پێمان ڕائه‌بوێرن.
ژوان
27/3/2011
1.یه‌ك سه‌ر ده‌ست له‌ کار کێشانه‌وه‌. 2.دادگایی کردنیان و گه‌یشتن به‌ سزای خۆیان.3.باسکردنی ڕاسته‌و خۆیی هه‌موو دزیه‌کان و خیانه‌ته‌کانیان به‌بێ ترس و ئه‌ملاو ئه‌ولا.چونکه‌ ئێمه‌ی کورد چاوه‌ڕێی ده‌می ئێوه‌ین پێویستی به‌ جوانکاری نه‌ماوه‌.ئه‌وان خێزانه‌کانی خۆیان پێبه‌ڕێوه‌نابرێت ئینجا میلله‌تی کورد. ئه‌گه‌ر زانرا وه‌ك درۆکانی پێشووی به‌رهه‌م ساڵح کرداری لێیه‌ت په‌رله‌مان جێبهێڵن تاکه‌ی پێمان ڕائه‌بوێرن.
وريا
27/3/2011
1- بو وةزيرى بيشمةركة.بوجى هيزى بيشمةركة يةك ناكريتةوة؟ جةند كةس مووجةى بيشمةركة وةردةكرى و جةند كةسيش بة فيعلى دةوام دةكات؟ 2- بو وةزيرى ناوخو: تاكو ئيستا جةند تةقينةوة كراوة لة هةريم و كى ليى بةربرسيار بووة؟ تاكو ئيستا جةند كةس بةبى فةرمانى دادكا دةسكير كراوة؟ جةندين كةس بو جةندين سالة لة زيندانةو دادكايى نةكراوة؟نموونة (وةليد) ناويك كة لة سالى 2000 تاكو ئيستا كيراوةو 17/03/2011 محاكمة كرا بةبى ئةوةى ئةو 11 سالةى لة بةنديخانةبووة بوى هةزمار بكرى.بوجى؟ شةرعيةتى دةزكاى (ئاسايش-دزة تيرور -باراستن)لةكويية؟ ئةكةر (باراستن و زانيارى )رةسمى و حكومين و سةر بة يةك وةزارةتن بوجى دوو ناوى جياوازيان هةية؟ بوجى تةنها بياوانى كونة باراستن دةكرينة بةربرس لة ئاسايش .ئةكةر دةزكايةكى حيزبى نى يةظ ميزانيةى ئاسايش و دةزكاى باراستن و دزة تيرور جةندة؟
ako qadr
27/3/2011
حةزئةكةم لة سةر حةقى خوينى ئةو شةهيدانة وةزيرى ناوخوَ بدريَتة بةر بيلاو لة سةر بارةى ميللةتيش وةزيرى داراى داركارى بكريَت .
ako qadr
27/3/2011
حةزئةكةم لة سةر حةقى خويَ@نى ئةو خةلكة وةزيرى ناوخوَ بدريَتة بةر بيلاو لة سةر بارةى ميللةتيش وةزيرى داراى داركارى بكريَت .
كريم كركوكى
27/3/2011
داواى دةستلةكاركيَشانةوةيان بكريًَت
shad
27/3/2011
بة دةست لة كار بكيشنةوة بة لةوة زياتر ناشيرن نةبن
benaz
27/3/2011
mitmanay postalayan lebsendretawa u bidrena dadga bo aw hamu namas'ulatay ka krduana darhaq ba hawlatian.
namo
27/3/2011
ته نها بلين ده ست له كاربكيشنه وه
kawa
27/3/2011
من روو لة بةرلةمان تاراني دةسةلات دةكةم وة بيان دليم ئةمة باشترين دةرفةتة بؤ كراندنةوي متمانةتان لة بةرامبةر كةلا داواتان لي دةكةم متمانة لة و دوو بياوة شومة وةربكرنةوة جونكة كشت كندةلي و كيشة ئةوانن متمانة وةركرتنةوة لة رشيد تاهيري كةندةل كار بةراستي خةلكي لي بيزارة سةرجاوي كشت كةندةلي و دزير و كزية ,وزيري ناوخؤش نةك تومةت بار بة هةموو بيوةريكي ياساي تاوانباريشة ئةوةي لة وةزارةتةكةي ئةو رودةدات بةراستي دوبارة كردنةوي كاري حيزبي بحسة .من وك دةندةريكي هاوبةيماني كوردستاني تا سةر ئيسقان بيزارم لة ئةداي برلةمان تاراني هاوبةيماني كوردستاني بؤية داواتان ليدةكةم بة اركي راستةقينةتان هةلسن كة نوينةرايتي كةلة .دلنيابن كةليش دةيةويت متمانة لةوانةوربكيريتةوة ئةكةر ئةمةتان نةكرد بةراستي خيانةتكاري هةرة كةورةن هةركيز كةل باوري بيتان ناميني واشمةزانةن ئةوةي دويني دنكي بيدان ئةمروش دنكتان بيدةدات دلنيابن ئةكةر متمانة لي ورنكرنةوة ئةوة كاريكي زور هةلة دةكن و زياني سياسي خؤتان بردةكن لة خيانت كاري .وة كشبين نيم بيشم وانية لةبةر حزبةكانيان بتوانةن بةلام هيوادارم وانةبيت
kawa
27/3/2011
من روو لة بةرلةمان تاراني دةسةلات دةكةم وة بيان دليم ئةمة باشترين دةرفةتة بؤ كراندنةوي متمانةتان لة بةرامبةر كةلا داواتان لي دةكةم متمانة لة و دوو بياوة شومة وةربكرنةوة جونكة كشت كندةلي و كيشة ئةوانن متمانة وةركرتنةوة لة رشيد تاهيري كةندةل كار بةراستي خةلكي لي بيزارة سةرجاوي كشت كةندةلي و دزير و كزية ,وزيري ناوخؤش نةك تومةت بار بة هةموو بيوةريكي ياساي تاوانباريشة ئةوةي لة وةزارةتةكةي ئةو رودةدات بةراستي دوبارة كردنةوي كاري حيزبي بحسة .من وك دةندةريكي هاوبةيماني كوردستاني تا سةر ئيسقان بيزارم لة ئةداي برلةمان تاراني هاوبةيماني كوردستاني بؤية داواتان ليدةكةم بة اركي راستةقينةتان هةلسن كة نوينةرايتي كةلة .دلنيابن كةليش دةيةويت متمانة لةوانةوربكيريتةوة ئةكةر ئةمةتان نةكرد بةراستي خيانةتكاري هةرة كةورةن هةركيز كةل باوري بيتان ناميني واشمةزانةن ئةوةي دويني دنكي بيدان ئةمروش دنكتان بيدةدات دلنيابن ئةكةر متمانة لي ورنكرنةوة ئةوة كاريكي زور هةلة دةكن و زياني سياسي خؤتان بردةكن لة خيانت كاري .وة كشبين نيم بيشم وانية لةبةر حزبةكانيان بتوانةن بةلام هيوادارم وانةبيت
aakar jaf
27/3/2011
hazdkam am prsyara la wazery daraey bkret(( bochi party parezgarany kurdstan))mangana 175 mluion denar wardagret lagall away am hizba la halbzhardnakany 25-7 tanha 2000 hazar dangy badast hena u kurse parlamany neya.
yosufi
27/3/2011
ئه و چه ته ى ئینسان کوژىمه حکه مه ئه که ر مه حکه مه هه یه , سوباس بو ستانده ر
سيما
27/3/2011
ئةوة نزيكةى مانكيكة سةرؤكى حكومةت و هةندى لة وةزيرةكان لة لايةن بةرلةمانةوة بانكهيشت ئةكرين و ليكؤلينةوةيان لةكةل ئةكريت و محاسبة ئةكرين كةجى بة كؤى دةنك متمانةيان بى ئةدريتةوة؟؟؟؟ئةوةماناى جية؟؟؟؟ئةوةتةنهاكالتةكردنة بة خؤيان و ميللةت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!ئةم دةسةلاتةى ئيمة بةس خةريكى جاو كويركردنى راى ئازادة,برؤخى ئةم دةسةلاتةدزوكةندةلة.
ali
27/3/2011
istiqala bdan. chandi zuawa.
فەرهاد دەربەندی
27/3/2011
تەنها دەست لەکار کێشانەوە
ريبوار هةولير
27/3/2011
من بيم باشة داوا بكريت رشيد طاهر دةست لةكاربكيشيتةوة جونكة ئةو وزيرى بة فعلية
Komar
27/3/2011
به‌ بروای من ده‌بێ متمانه‌ی وه‌زیریان لێ بسه‌ننه‌وه‌ و بدرێن ه‌ دادگا
نالى
27/3/2011
ئةو تاوانبارانة دةست لة كار بكيشنةوة
كوردستانە شیرینەكەم
27/3/2011
1- كەم كردنەوەی مووچەی پارلەمانتاران 2- كەم كردنەوەی نەسرییە بەناوی پاسەوانی و بەنزین و دیوەخانانە 3- نەهێشتنی بێڕێزی بەرامبەر بەناوی پێشمەرگە 4- دووڕووی پارلەمانتاران نەمێنێ‌ لە وەرگرتنی مووچە عەیبیان نییە و كە دێنەوە هانی گەنجان دەدەن كە پەلاماری دەسەڵات بدەن
شالاوكورى
26/3/2011
بييان بلين خيانةتان لةكةل ميلةت كردبةوبوستانة
k2
26/3/2011
pei blen parai emsal ka nzekai 14mlyar dolar,ba prozha drostkrdno dzeneshawa hamo takeki kurd la haremda mangi 600 dolari bar dakawe bomawai sali2011 ja pei blen andam parlamana barezakani opozsyon bataibati ka 600 dolaraka bonayan ba xalk kwra ba prozhash nakan bas mangana 600 dolaraka ban ba xalk
hussain qaladzye
26/3/2011
pesh hamw shatek pewesta dast la kar ba kesh nawa wa dawaye dadgaye krdanean ba kret la sar aw hamw gandale w na 7adalate w kwshtane ba na 7ak zendane krdane aw hamw ka sanaye ba be tawan w na7ak gerawn ean be sarw shawenen . wa la sar aw paraeaye ka daye dzen bo puk w kdp w parye nawt 4 mlear dolaraka w zor shate tr ......
ئةستيرة91
26/3/2011
سلاو بيم باشة دةست بةجى داواى دةست لةكاركيشانةوةى هةردوو وةزير بكةن جونكة ئيمة وةزيرى د؟؟؟؟ز مان ناويت.
muhamad
26/3/2011
pem basha dawae das la kar keshanawean le bkan
dahen
26/3/2011
min peam ba6a peyan blean pea6 away beby ba wazer 4het habw easta 4het haya awkata dar akawei amana 4hand kandalen ,eter swpas
moona
26/3/2011
ته نها بلين ده ست له كاربكيشنه وه
soran
26/3/2011
wa basha ba waziri darayi botret ba che yasayak aw hamoo milona dolara darwat bo gyrfani partyio yakytyo
aram
26/3/2011
slaw ... pem basha daway dast la kar keshanaway dast ba jey wazerakan bkret u heche tr la gal supas
خؤشناو هةولير
26/3/2011
1- ئةو هةموو ناعةداليةتيةى لة موجةى قوتابيانى ماستةر كة لةبةغدا تفرغ حساب دةكرئ بةلام لةسالى رابردووةوة ئةم بريارة هاتووة بةلام جةنابي رشيد طاهر رايكرتووة جونكة ئةو بة فعلى وزيرة. 2- بؤ وةزيرى ناوخؤ لةكاتى بيدانى مؤلةت بؤ هةر ريكخراويكى مجتمع مدني كونيةى عيل و عشيرةتت بئ دةردينن دوايش دةلين قبول نية طبعا ئةكةر دةستةى دامةزرينةر لة خؤيان (زةرد) نةبن شفاعةتى هيج كةس ناخوا. 3- تكاية ئةو جوار مليارةى سويد بكةريننةوة بؤ ميللةت. 4- ئةو هةموو بارةى بؤ برؤزةكان تةرخان دةكريت بةلام دوايي برؤزةكة سةقةت دةبيت بارةكةش لوش دةكريت. 5- وةزيرى ناوخؤ ئةو هةموو خةلكةى بةندكراون بةبئ بةلكةى تاوان كوا مصيريان. 6- وةزيرى ناوخؤ ئايا ريكخراوةكانى بارتى ناوكةرةكةكان نوينةرى ئيوةن كة زوو زوو فؤرمى زانياى بةسةر خةلكى بلاو دةكةنةوة داواى زانيارى ووردكارى لة هةر خيزانيك دةكةن، تكاية ئةمة بةسة خةلكى بيزار كردووة زانيارى وا داوا دةكةن دةلئي نفوست بؤ دةردةكةن. 7- خةلكيكى زؤر لةلايةن ئاسايش و دةزكاكانى بارستن دةستكيركراون باش ماوةيةكى زؤر بةبئ محكمة كردن ئازاد كراون و قةرةبوو نةكراون بةلكو حصاريان لةسةر دانراو
سه‌رنج و تێبینیت بنێره‌
ناو:
تێکست
نابێت له‌ 1000 پیت زیاتر بێت


ته‌نها 1000 پیتت ماوه‌ ...


 
 

بارزانی سوره‌ له‌سه‌ر وه‌رگرتنی وه‌زاره‌تی ناوخۆ بۆ پارتی
ده‌نگی پ.د.ك دیته‌ خواره‌وه‌ به‌هۆی:
وه‌سفی (صدام) به‌ روح سوك و(بریمه‌ر)روح زل له‌لایه‌ن بارزانیه‌وه‌
به‌یاننامه‌ی ده‌زگای ستانده‌ر
له‌ سه‌ر ده‌ستگیركردنی سه‌لمان كۆچه‌ری
سەلمان کۆچەری ڕۆژنامەنوس دەست بەسەرکرا
شالاوی عه‌لی عه‌سكری:
نهێنی ترسناك له‌باره‌ی ته‌ندروستی مام جه‌لال ئاشكرا ده‌كات
روون كردنه‌وه‌ له‌باره‌ی ئه‌و 9 په‌كه‌كه‌ی (پ.د.ك) ته‌سلیمی توركیای كردونه‌
ستانده‌ر
ريكلام
standardkurd - copyrights 2008-2011 All Rights Reserved
created by Avesta Group